Tilmeld nyhedsbrev

Modtag en e-mail med nyheder

Klik her, for at tilmelde dig nyhedsbrevet

                                                   

13. 3. 2019

Generalforsamling

                                                   

15. 5. 2018

Præsentationsmøde

                                                   

16. 3. 2018

Generalforsamling

                                                   

19. 9. 2017

Orienteringsmøde

                                                   

16. 3. 2017

Generalforsamling

                                                   

17. 3. 2016

Generalforsamling

                                                   

28. 10. 2015

Nyhedsbrev til medlemmerne

                                                   

15. 10. 2014

Nyhedsbrev til medlemmerne

                                                   

7. 9. 2014

Nyhedsbrev til medlemmerne

                                                   

6. 3. 2014

Medlemsmøde

                                                   

27. 2. 2014

Medlemsmøde

                                                   

20. 2. 2014

Medlemsmøde

                                                   

12. 2. 2014

3. styregruppemøde

                                                   

6. 2. 2014

Medlemsmøde

                                                   

27. 1. 2014

Medlemsmøde

                                                   

23. 1. 2014

Medlemsmøde

                                                   

16. 1. 2014

Medlemsmøde

                                                   

15. 1. 2014

2. Styregruppemøde

                                                   

7. 1. 2014

Medlemsmøde

                                                   

12. 12. 2013

Tidsplan for møder

                                                   

4. 12. 2013

1. Styregruppemøde

                                                   

2. 12. 2013

Medlemsmøde

                                                   

                                                                                                                                                                

Her kan du læse referat af generalforsamlingen den 13. 3. 2019

                                                                                                                                                                

Her kan du læse referat af præsentationsmødet den 15. 5. 2018

                                                                                                                                                                

Her kan du læse referat af generalforsamlingen og bestyrelsens beretning.

                                                                                                                                                                

Her kan du læse referat af orienteringsmødet

                                                                                                                                                                

Her kan du læse referat af generalforsamlingen og bestyrelsens beretning.

                                                                                                                                                                

Her kan du læse referat af generalforsamlingen og bestyrelsens beretning.

                                                                                                                                                                

Til orientering.
 
Helsingør Kommune har på sit seneste byrådsmøde primo okt. godkendt det kommunale Budget for 2016-2019, hvori indgår støtte til alment byggeri BIRKEBO III (som bygherre) af 36-40 boliger.
 
BIRKEBO III afventer p.t. godkendelse af SKEMA A, som kan igangsætte byggeprocessen.
I forbindelse med SKEMA A, vil Helsingør Kommune formulere konditionerne for støtten til byggeriet, hvilket omfatter kommunens indskud, sikkerhedsstillelse, krav til sikkerhedsstillelse fra bygherre, samt betingelserne for anvisningsret m.m. (se nyhedsbrev af 23. juni 2015 i REFERATER)
 
DALENs bestyrelse har udbedt sig et møde med BIRKEBO III, når godkendt SKEMA A foreligger, for at blive orienteret om Helsingør Kommunes konditioner, samt hvordan byggeriet planlægges gennemført, omfattende en handlings- og tidsplan.  
 
Bestyrelsen har anlagt den strategi, at vi i fremtiden kun vil forholde os til konkrete detaljer fra BIRKEBO III inden de udmeldes til foreningens medlemmer og sættes på hjemmesiden.
 
 

Bestyrelsen for foreningen DALEN

 

                                                                                                                                                                

 

Hej Medlemmer

 

Mandag aften  blev BIRKEBO III lokalplanen godkendt af Helsingør Byråd. 

 

Næste skridt vil være at BIRKEBO III  skal indsende ansøgninger til Helsingør Kommune om tilskud til ALMENT byggeri. 

 

Hvornår det sker vides ikke

 

- MEN Arkitekt RUNE Madsen - FRONT Arkitekterne (tidligere Thora Arkitekterne) har meddelt DALEN, at han er i fuld gang med at vurdere det videre forløb sammen med BIRKEBO III og vil vende tilbage når der et truffet en beslutning. 

 

For at give jer et indblik i procedurerne er her en beskrivelse:

 

Nybyggeri med almene boligorganisationer som bygherrer:


Forretningsgangen omfatter anvendelse af 3 skemaer via BOSSINF (Ministerielt informations- og forvaltningssystem administreret af Kommunedata):


Skema A: 
Ansøgning om støtte til alment boligbyggeri.


Skema B: 
Ansøgning om godkendelse af anskaffelsessummen før byggeriets påbegyndelse til alment boligbyggeri.


Skema C: 
Ansøgning om godkendelse af den endelige anskaffelsessum efter byggeriets færdiggørelse til alment boligbyggeri.


Støtteproceduren er især beskrevet i Boligministeriets bekendtgørelse af 14. april 2000 om støtte til almene boliger m.v. med senere ændringer. Den del af sags-behandlingen, der har til formål at vurdere om projekterne opfylder kravene og forudsætningerne til alment byggeri er henlagt til kommunen, således at kommunen varetager denne opgave på samtlige støttemyndigheders vegne. De overordnede krav for at få udbetalt grundkapitallån er godkendt skema A, dokumenterede afholdte byggeudgifter og pant i ejendommen (eller indeståelse herfor).

 
Hilsen

Ole Nøhr

formand for DALEN

 

                                                                                                                                                                

 

Hej medlemmer

Sommeren er gået og det nærmer sig med de politiske beslutninger for mulighederne for at bygge (37-40 seniorboliger) på BIREKBO III grunden ved Hellebo Park.
 
På mandag den 8. september 2014 tager Helsingør Byråd beslutning til det lokalplans forslag, der har været til høring i løbet af sommeren. Ingen væsentlige indvendinger til forslaget er dukket op, så det er gledet gnidningsfrit igennem Teknik, Miljø og Klima - og Økonomi udvalget. 
Nu er Lokalplan forslaget sat på dagsordenen til byrådsmødet på mandag den 8.9.2014.  
(se dagsorden på Helsingør Kommunes hjemmeside)
 
Der en ingen tvivl om at Lokalplanen bliver godkendt, men om der er politisk vilje til at støtte et alment ældrebolig projekt d.v.s. støttet med 10% indskudskapital (ca. 8-10 mill. kr.) og stille med en kommunegaranti for lån til at fuldende byggeriet er usikkert. 
Hvis det bliver tilfældet kan det tænkes at Helsingør Kommune vil påberåbe sig anvisningsret for en del af boligerne. (Der er lovgivning om dette).
 
Vi i DALEN som potentielle indflyttere i BIRKEBO III byggeriet har hele tiden tilkendegivet, at vi (bofællesskabet DALEN) ønsker at have anvisningsret og derefter vil stå for evt. tomgangs leje, hvilket vil fritage Helsingør Kommune for det økonomiske konsekvenser af tomme boliger. 
Alt kan imidlertid aftales det giver lovgivningen muligheder for, men er der politisk vilje? 
 
DALEN vil dog spare Helsingør Kommune for yderligere tiltag i fremtiden. 
 
Bofællesskabet DALEN (rige på ressourcer med intellektuel kapital) har som udgangspunkt ønsket at skabe et fællesskab, som vil kunne fritage Helsingør Kommune for sociale ydelser, idet vi i fællesskabet vil drage omsorg for hinanden, skabe tryghed for enlige beboere, og i fremtiden stille os til rådighed for at være testgruppe for at anvende velfærds teknologi i eget hjem. 
Iflg. eksperter vil dette kunne spare mange plejeressourcer og udgifter for Helsingør Kommune når den tid måtte komme.  
 
Kære medlemmer lad os krydse fingre for at Helsingør Byråd tager den rigtige beslutning på mandag. 
 
Jeg har idag indsendt et læserbrev til Helsingør Dagblad samt Fr.borg Amts Avis. 
 
Hilsen
Ole Nøhr (formand)