Arbejdsgrundlaget for møderækken var projektet: "Fremtidens kollektive ældreboliger" kapitel 5, også kaldet Pixi-bogen.

Et projekt udført af Thora Arkitekter A/S og advokaterne Arup og Hvidt, med støtte fra Realdania.