Medlemskontingent indbetales på foreningens bankkonto:

Reg. nr. 5050  Kontonr. 0001519222

 

For 2019 er kontingentet:        kr. 100,- pr. husstand

 

Når beløbet er registreret på kontoen, er medlemskabet gyldigt.

 

 

 

Indmeldelsesblanket for nye medlemmer

Ændring af personoplysninger for eksisterende medlemmer